AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
900043-125

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

1 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

0.05 % - 0.14 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

04.10.2017

GHS

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

.

(%)

sodium hypochlorite

7681-52-9

10 - 30

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

3 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

4 / 9

-15 °C

40 °C

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

5 / 9

12.5

100 %

9.5 - 11.5

1.154

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

6 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

7 / 9

sodium hypochlorite

5,230 mg/kg :

sodium hypochlorite

10,000 mg/kg :

96 h :

LC50

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

8 / 9

2.1 mg/l :

96 h :

LC50

7.6 mg/l :

48 h :

LC50

:Daphnia dubia

0.57 mg/l :

48 h :

LC50

18.1 mg/l :

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

900043-125

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

1791

HYPOCHLORITE SOLUTION

)

(

1791

Hypochlorite solution

)

/

(

1791

HYPOCHLORITE SOLUTION

04.10.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات