AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
1 / 9
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
:
:
:
:
0.05 % - 0.14 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
04.10.2017
:
1A
:
GHS
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
.
: (%)
sodium hypochlorite
7681-52-9
10 - 30
:
:
15
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
3 / 9
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
4 / 9
:
7
8
:
:
:
.
:
:
-15 °C
40 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
12.5
100 %
9.5 - 11.5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.154
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
6 / 9
:
:
.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
sodium hypochlorite
:
5,230 mg/kg :
:
sodium hypochlorite
:
10,000 mg/kg :
:
:
96 h :
LC50
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
8 / 9
2.1 mg/l :
96 h :
LC50
:
7.6 mg/l :
:
48 h :
LC50
:Daphnia dubia
0.57 mg/l :
48 h :
LC50
:
18.1 mg/l :
:
-
-
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY DESTAINER
900043-125
9 / 9 (ADR/ADN/RID)
:
1791
:
HYPOCHLORITE SOLUTION
:
8
:
III
:
:
)
(
:
1791
:
Hypochlorite solution
:
8
:
III
:
)
/
(
:
1791
:
HYPOCHLORITE SOLUTION
:
8
:
III
:
:
04.10.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج