ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
1 / 7
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
28.09.2017
GHS
:
:
:
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
2 / 7
: (%)
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
61788-90-7
1 - 5
2-methylpentane-2,4-diol
107-41-5
1 - 5
25322-68-3
1 - 5
56-81-5
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
3 / 7
:
8
:
:
0 °C
50 °C
2-methylpentane-2,4-diol
107-41-5
TWA OEL-RL
25 ppm
125 mg/m3
STEL OEL-RL
25 ppm
125 mg/m3
2-methylpentane-2,4-diol
107-41-5
CLV
25 ppm
121 mg/m3
BH OEL
2-methylpentane-2,4-diol
107-41-5
Ceiling limit
25 ppm
121 mg/m3
ARE OEL
56-81-5
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
56-81-5
TWA
)
(
10 mg/m3
BH OEL
56-81-5
TWA
)
(
10 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5.4 - 7.0
100 %
:
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
4 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
1.001
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
5 / 7
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2-methylpentane-2,4-diol
4 h :
LC50
:
1.1 mg/l :
:
:
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
6 / 7
:
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 1,000 mg/l :
96 h :
LC50
:
855 mg/l :
:
2-methylpentane-2,4-diol
48 h :
EC50
:
2,800 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
ADVANCED ANTIBACTERIAL FOAMING HAND SOAP
916810
7 / 7
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
28.09.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج