ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

كازاخستان - العربية - Ecolab

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

24-11-2017

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
918592-01

مستندات بلغات أخرى

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

24-11-2017

خصائص المنتج خصائص المنتج - الفرنسية

24-11-2017

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

1 / 7

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

28.09.2017

GHS

:

:

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

2 / 7

(%)

amines, coco alkyldimethyl, n-oxides

61788-90-7

1 - 5

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

1 - 5

25322-68-3

1 - 5

56-81-5

1 - 5

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

3 / 7

5 °C

40 °C

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

TWA OEL-RL

25 ppm

125 mg/m3

STEL OEL-RL

25 ppm

125 mg/m3

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

25 ppm

121 mg/m3

BH OEL

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

Ceiling limit

25 ppm

121 mg/m3

ARE OEL

56-81-5

TWA OEL-RL

10 mg/m3

56-81-5

10 mg/m3

BH OEL

56-81-5

10 mg/m3

ARE OEL

6.0 - 7.7

100 %

100 °C

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

4 / 7

1.002

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

2-methylpentane-2,4-diol

4 h :

LC50

1.1 mg/l :

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

6 / 7

amines, coco alkyldimethyl, n-oxides

96 h :

LC50

1 mg/l :

96 h :

LC50

> 1,000 mg/l :

96 h :

LC50

855 mg/l :

2-methylpentane-2,4-diol

48 h :

EC50

2,800 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN & SMOOTH

918592-01

7 / 7

)

(

)

IMDG/

(

28.09.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات