73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
1 / 9
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
:
:
:
:
0.0625 % - 0.09375 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
09.08.2017
:
:
:
GHS
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
: (%)
77-92-9
10 - 30
Alkylamine ethoxylates
61791-14-8
10 - 30
Decanoic Acid
334-48-5
1 - 5
Nonanoic acid
112-05-0
1 - 5
Fragrance.
0.1 - 1
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
3 / 9
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
4 / 9
:
:
:
7
8
:
:
:
-
:
:
5 °C
40 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2.8
100 %
2.8
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.075 - 1.095
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
6 / 9
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
7 / 9
:
:
:
:
:
4,254 mg/kg :
:
4 h :
75.49 mg/l :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
8 / 9
Decanoic Acid
96 h :
LC50
:
20 mg/l :
:
Alkylamine ethoxylates
96 h :
LC50
:
8 mg/l :
Nonanoic acid
48 h :
EC50
:
96 mg/l :
-
:
:
:
:
73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER
915516
9 / 9 (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
09.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج