73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
915516

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

1 / 9

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

0.0625 % - 0.09375 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

09.08.2017

GHS

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

(%)

77-92-9

10 - 30

Alkylamine ethoxylates

61791-14-8

10 - 30

Decanoic Acid

334-48-5

1 - 5

Nonanoic acid

112-05-0

1 - 5

Fragrance.

0.1 - 1

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

3 / 9

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

4 / 9

5 °C

40 °C

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

5 / 9

100 %

100 °C

1.075 - 1.095

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

6 / 9

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

7 / 9

4,254 mg/kg :

4 h :

75.49 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

8 / 9

Decanoic Acid

96 h :

LC50

20 mg/l :

Alkylamine ethoxylates

96 h :

LC50

8 mg/l :

Nonanoic acid

48 h :

EC50

96 mg/l :

73 DISINFECTING ACID BATHROOM CLEANER

915516

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

09.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات