63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
1 / 11
:
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
:
:
:
:
0.39 % - 1.56 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
25.08.2017
:
)
(
:
)
(
:
:
1A
:
:
GHS
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
2 / 11
:
:
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
Benzalkonium chloride
68424-85-1
5 - 10
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride
32426-11-2
5 - 10
68439-46-3
5 - 10
64-17-5
1 - 5
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
3 / 11
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
7173-51-5
1 - 5
ethylenediamine tetraacetate
64-02-8
1 - 5
Dioctyl dimethyl ammonium chloride
5538-94-3
1 - 5
sodium metasilicate
6834-92-0
1 - 5
0.1 - 1
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
:
:
:
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
4 / 11
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
5 / 11
:
64-17-5
TWA OEL-RL
1,000 ppm
1,900 mg/m3
64-17-5
TWA
1,000 ppm
1,880 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
12.0 - 13.5
100 %
10.54 - 10.93
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
6 / 11
:
60 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0.99 - 1.014
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
7 / 11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1,316 mg/kg :
:
:
> 1,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
8 / 11
:
:
:
:
Benzalkonium chloride
4 h :
LC50
:
0.054 mg/l :
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride
4 h :
LC50
:
0.07 mg/l :
4 h :
LC50
:
117 mg/l :
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
4 h :
LC50
:
0.07 mg/l :
Dioctyl dimethyl ammonium chloride
4 h :
LC50
:
0.07 mg/l :
:
:
:
:
:
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
63-ALKALINE BATHROOM CLEANER & DISINFECTANT
903810
9 / 11
96 h :
LC50
:
8.5 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
ethylenediamine tetraacetate
96 
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج