20 Neutral Disinfectant Cleaner

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • 20 Neutral Disinfectant Cleaner
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • الجهاز الطبي

المستندات

 • لعامة الناس:
 • النشرة المعلومات عن هذا المنتج غير متوفر حاليا، يمكنك إرسال طلب لخدمة العملاء لدينا، ونحن سوف يخطر لك في أقرب وقت ونحن قادرون على الحصول عليه.


  طلب نشرة المعلومات لعامة الناس.

الأقلمة

 • متاح في:
 • 20 Neutral Disinfectant Cleaner
  الهند
 • اللغة:
 • الهندية

الحالة

 • المصدر:
 • Ecolab
 • تخويل:
 • 901158
 • اخر تحديث:
 • 12-03-2018

ملخص خصائص المنتج: الجرعة، والتفاعلات والآثار الجانبية

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

1 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

Ecol ab Food Saf et y

Hygi ene Sol ut i ons Pvt

Lt d

(%)

(%)

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

2 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

3 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

4 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

5 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

6 / 14

mg m

I N OEL

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

7 / 14

, (

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

8 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

9 / 14

mg kg

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

10 / 14

STOT

STOT

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

11 / 14

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

12 / 14

DI SI NFECTANT LI QUI D CORROSI VE NOS

(Al kyl

ammoni um chl or i de)

I I I

(I ATA)

Di si nf ect ant

l i qui d

cor r osi ve n o s

(Al kyl

ammoni um chl or i de)

I I I

(

/

)

DI SI NFECTANT LI QUI D CORROSI VE NOS

(Al kyl

ammoni um chl or i de)

I I I

NFPA:

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

13 / 14

NFPA:

TSCA

:

DSL :

Neut r al

Di si nf ect ant

Cl eaner

14 / 14

:

NZI oC

ERMA

:

ENCS

:

KECI

:

PI CCS :

:

:

Regul at or y Af f ai r s

MSDS

 • النشرة المعلومات عن هذا المنتج غير متوفر حاليا، يمكنك إرسال طلب لخدمة العملاء لدينا، ونحن سوف يخطر لك في أقرب وقت ونحن قادرون على الحصول عليه.

  طلب نشرة المعلومات لعامة الناس. • وثائق في اللغات الأخرى المتاحة هنا