تيرازوسين تيڤع ٥ ملغ

main_info

 • trade_name:
 • تيرازوسين تيڤع ٥ ملغ
 • pharmaceutical_form:
 • TABLETS
 • administration_route:
 • PER OS
 • medicine_domain:
 • Human
 • medicine_type:
 • Allopathic
 • manufactured_by:
 • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

documents

localization

 • country:
 • تيرازوسين تيڤع ٥ ملغ
  إسرائيل
 • language:
 • العربية

therapeutic_information

 • therapeutic_group:
 • TERAZOSIN
 • therapeutic_indication:
 • For symptomatic treatment of urinary obstructon caused by benign prostatic hyperplasia (BPH). For mild to moderate hypertension.

status

 • source:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • authorization_number:
 • 138823145700
 • authorization_date:
 • 01-06-2013
 • last_update:
 • 09-08-2016

doc_PIL: head_title_medicine_info

TerazosinHCldihydrate1mg TerazosinHCldihydrate2mg

"

TerazosinHCldihydrate5mg

" ! #

&

"

(BPH) % !

& '

" !

"

## '

& ' )

"

## ( # ## ( # # (

## ) %

& " '

& '

& '

& '

&

)$ # '

&

& ( !'

" % ! " - !

" "

" ! #" #

" "

$ ## # (

# !

# $

" # " !

&

## $ ) '

" %

"

%"

& " '

"

$# ) ,,,, '

& '

$# $# - ) ,,,, '

"

" %

#)# &

(exp.date) ! #

" ! "

Lactosemonohydrate,starch,crospovidone,talc,povidone,magnesiumstearate,alcohol95%,

colorquinolineyellow(E104)aluminiumlake18-24%(presentonlyinthe2mg),ironoxidered

andyellow(presentonlyinthe5mg).

!. !

" ( ./ " ( 0, " !

" ./ " ( 0 " !

" ./ " ( 0 " !

" ! ! /., (

/$!$/!/+$!,,

/$!$+!/+.!,,

/$!$!/+0!,,