Ավելի լավ տեղեկատվություն, ավելի լավ առողջության համար